Cases

Den Store Klimadatabase blev lanceret den 1. februar 2021, og de første knap to år har hjemmesiden haft over 180.000 besøg og 650.000 sidevisninger, og downloadversionen af databasen er hentet mere end 6.000 gange. CONCITO blev desuden blevet tildelt Nordisk Råds miljøpris 2021 for projektets store adfærdsændrende potentiale. 

I CONCITO-notatet Klimadata og klimavenlig kost i de offentlige køkkener redegør vi for den nuværende anvendelse af klimadata i de offentlige køkkener samt øvrige initiativer til fremme af klimavenlige fødevareindkøb og måltider i det offentlige. Notatet giver et overordnet billede af den nuværende indsats til inspiration og prioritering af yderligere indsatser på området.

På denne side har vi samlet nogle gode eksempler på forskellige anvendelser for at give inspiration til, hvordan Den Store Klimadatabase kan bidrage til at fremme et mere klimavenligt fødevareforbrug. Her er eksempler på virksomheder, der har brugt resultaterne til beregning af klimaaftrykket fra indkøb, måltider og opskrifter. Der er skabt undervisningsmateriale til folkeskolens udskoling. Og der er sågar testet klimamærkning i dagligvarehandlen.

Der er mange flere eksempler derude, og sikkert også nogen, vi ikke har opdaget endnu. Så giv os gerne et praj, hvis du kender til flere gode eksempler på anvendelse af klimadatabasen, der bør være med i samlingen til inspiration for andre.

Meyers klimastrategi

Meyers klimastrategi

Meyers har lanceret en omfattende klimastrategi med ambitiøse klimareduktionsmål. Omtrent 95% af det samlede klimaaftryk i Meyers kommer fra forbruget af råvarer, og her er målet at mindske aftrykket fra råvareforbruget med 30% per kg mad i 2025, og med 50% per kg mad inden 2030 med 2018 som udgangspunkt. De livscyklusvurderinger, der er foretaget for Meyers’ vareforbrug i samarbejde med Jannick Schmidt og 2.-0 LCA consultants, bygger på samme metode og de samme bagvedliggende data som Den Store Klimadatabase. Derudover kortlægger de aftrykket på biodiversitet og en lang række andre miljøparametre.

Nettos klimamærketest

Klimaskyen Netto

I ønsket om at gøre indkøb med lavere klimaaftryk nemmere og mere overskueligt for forbrugerne, har Netto gennemført en test af et klimamærke kaldt Skyen baseret på resultaterne i Den Store Klimadatabase. Forsøget blev gennemført i to butikker, Netto Kongelundsvej i København og i Bygholm Bakker i Horsens. Formålet med testen var at høste erfaringer, der kan indgå i arbejdet for en fælles national klimamærkning på tværs af dagligvarehandlen.  Hør mere om testens resultater i denne præsentation fra GS1 Forum 2021

Oplysning om fødevaretypers klimaaftryk i Dansk Caters webshops

Dansk Cater

Dansk Cater har introduceret oplysning om fødevaretypers klimaaftryk i deres webshops hos AB Catering, BC Catering og Inco Cash & Carry, så de professionelle køkkener derigennem får generel oplysning om klimaaftrykket fra deres indkøb. Dansk Cater beskriver det kun som et forsigtigt bud, men har lyttet til de mange forespørgsler fra kunder, som gerne vil kunne se, hvor meget CO2, der udledes for de enkelte produkter. Dansk Cater efterspørger en statskontrolleret database, og har taget udgangspunkt i Den Store Klimadatabase, da den på nuværende tidspunkt er den første, offentligt tilgængelige database med ensartede, detaljerede og transparente beregninger af det gennemsnitlige klimaaftryk.

Undervisningsmateriale om Mad og Klima

Klimaambassaden

CONCITOs Klimaambassade har udviklet et undervisningsmateriale om fødevarer og klima, som skal være med til at give elever i udskolingen ny viden, handlekompetencer og en bredere forståelse for området – ud fra en løsningsorienteret tilgang. Materialet er målrettet grundskolens 7.-9. klasse og er et tværfagligt materiale, der kan bruges i geografi, biologi, matematik, samfundsfag og madkundskab. Det er oplagt at benytte i forbindelse med den fællesfaglige naturfagsprøve. Selvom det er lavet til udskolingen har det et oplysningspotentiale for alle som er interesserede i mere viden om fødevare og klima.

Føtex' Grøn Score

Grøn Score

Føtex bidrager til at gøre det lettere at spise med omtanke for klimaet ved at have udregnet forskellige versioner af velkendte opskrifter, hvor klimaaftrykket er reduceret. For at give et overblik over, hvor grøn retten er, har Føtex introduceret Grøn Score. Tre blade på opskriften indikerer klimaftrykket. Hvis alle tre er grønne har retten et relativt lavt aftryk og hvis alle blade er grå har retten et højt aftryk. Den grønne score repræsenterer klimaaftrykket per portion i opskriften som er udregnet på grundlag af Den Store Klimadatabase.

DABBAs menuplanlægning

DABBA

Catering-virksomheden DABBA tilbyder frokostordninger lavet med udgangspunkt i Den Store Klimadatabase. Her har de lavet fire varianter: Den klassiske, den varierede, den vegetariske og den veganske. Ud fra databasen har de fravalgt de fødevaregrupper med de højeste klimaaftryk. Selvom der stadig er mulighed for kød anbefaler de deres grønne alternativer. Derudover holder DABBA et regnskab for, hvilke varianter man har bestilt, så man har et klimaoverblik for, hvordan frokostordningerne er fordelt på fødevaregrupper.

The Climate Label

Climate Label

The Climate Label har udviklet en hjemmeside, hvor man kan udregne klimaaftryk på opskrifter. Den kan hjælpe alle fra restauranter, cafeer og kantiner til husholdninger og producenter med at blive klogere på klimaaftrykket af fødevaretyperne i deres opskrifter og dermed give mulighed for at nedbringe klimaaftrykket. Udregningerne er baseret på resultaterne fra Den Store Klimadatabase og bliver opdateret, når der kommer nye versioner. Hjemmesiden gemmer et overblik over brugerens opskrifter og gennemsnitlige udledning.

CO2-beregner

CO2-beregneren

CO2beregner.dk er et nemt og intuitivt værktøj til at få et hurtigt overblik over klimaaftryk på opskrifter og fødevarer. Beregneren er for alle, der ønsker at se, hvor stort klimaaftryk en bestemt fødevaregruppe har, og den kræver ingen tilmelding. Yderligere funktionalitet vil løbende blive tilføjet. Det gælder bl.a. mulighed for at scanne eksisterende opskrifter, samt forslag til alternative fødevarer med lavere klimabelastning, som passer til den indtastede opskrift. CO2-beregneren er altid baseret på den nyeste data fra Den Store Klimadatabase og opdateret med resultaterne fra version 1.1.

Klimaberegninger i LOCA Gruppens køkkener

LOCA Gruppen klimaaftryk

LOCA Gruppen udgav i marts 2022 sin første bæredygtighedsrapport. Den indeholder bl.a. en analyse af LOCA Gruppens købsadfærd med registrering af indkøbte varer og serviceydelser. Beregninger af klimaaftrykket er en central del af den årlige rapportering. For at beregne klimaaftryk på fødevarer og drikkevarer benytter LOCA sig af Den Store Klimadatabase på alt varekøb, og udarbejder herfra et CO2-regnskab hvert kvartal. LOCA benytter desuden databasen til beregning af de enkelte retter og menuers klimaaftryk, hvilket danner grundlag for at ændre opskriften til råvarer med et lavere klimaaftryk, men hvor maden fortsat smager himmelsk.

MAD opskriftsamling

CONCITOs ungeplatform GRO SELV og Klimaambassaden har udgivet et opskrifthæfte med 11 gode opskrifter, som alle er klimaberegnede på grundlag af Den Store Klimadatabase.  Opskriftssamlingen er et led i projektet om sociale drivkræfter og barrierer for klimavenlig kost, som er et samarbejde mellem CONCITO og Sociologisk Institut på Københavns Universitet.

Planetarisk Kogebog

Planetarisk Kogebog er en samling af enkle, lækre madopskrifter der ligger inden for de planetære grænser. Det er en guide til at spise klimavenligt, formidlet af madelskere hvor madglæde og klimabevidsthed går hånd i hånd. Opskrifternes klimapåvirkning er beregnet ved hjælp af Den Store Klimadatabase og grænseværdierne for hvor meget en ret bør udlede er baseret på kommisionsrapporten Food in The Anthropocene: the EAT-Lancet Commission on Healthy Diets From Sustainable Food Systems.

Aalborg Universitetshospital

I projektet More2Eat goes green har Kulinarium, en forsknings- og udviklingsenhed forankret under Måltider & Ernæring på Aalborg Universitetshospital, tildelt klimaaftryk på alle fødevarer, som bruges i produktionen af patientkost og personaleforplejning på Aalborg UH. De fødevarer, der kunne findes i Den Store Klimadatabase, er blevet tildelt deres respektive emissionsfaktor, mens de fødevarer, som endnu ikke findes i databasen, er blevet fagligt vurderet og sammenholdt med eksisterende fødevarer i databasen med udgangspunkt i fødevarens oprindelse, produktionsform og evt. indhold, således alle fødevarer har et så retvisende klimaaftryk som muligt. Projektet har dannet grobund for et månedligt klimaregnskab for indkøbte fødevarer på Aalborg UH.  I forbindelse med implementering af et nyt ernærings- og forplejningssystem bliver det fremadrettet muligt at beregne klimaaftryk automatisk på alle opskrifter.  

Infood

Infood er en platform til automatisk beregning af klimaaftryk, økologiregnskab og næringssammensætning på fødevareindkøb til hoteller, restauranter, kantiner og cafeer. Infood fortolker automatisk kundens indkøbsfakturaer, og beriger kundens indkøbsdata og kobler dem bl.a. til resultaterne i Den Store Klimadatabase, så arbejdet med kategoriseringer, beregninger og datagennemsigtighed bliver meget mindre. Data tilgås i et overskueligt, grafisk og letanvendeligt format.