Baggrundsinformation

Den Store Klimadatabase 1-1

Det vi spiser og drikker har stor betydning for klimaet, og mindre madspild samt mere planterig kost er nogle af de vigtigste elementer i omstillingen af verdens fødevaresystem. Forbrugere såvel som professionelle aktører i dagligvare- og foodservicesektoren efterspørger i stigende grad oplysning om klimaaftrykket fra de varer, de køber og handler med.

Med Den Store Klimadatabase giver Danmarks grønne tænketank CONCITO virksomheder, myndigheder og borgere fri adgang til livcyklusvurderinger af klimaaftrykket fra over 500 af de mest almindelige fødevarer på det danske marked.

Fødevarernes klimaaftryk er oplyst i kg CO2-ækvivalenter (CO2e) per kg vare (nettovægt) og udtrykker den fremadrettede globale klimakonsekvens af at forbruge de forskellige fødevaretyper. CO2e inkluderer klimapåvirkningen fra udledning af CO2 og andre drivhusgasser som metan og lattergas samt den indirekte arealændring som fødevareproduktionen giver anledning til.

Databasen er et unikt værktøj, der med større præcision end nogensinde kan belyse klimaeffekten af vores fødevareforbrug og bidrage til at fremme mere klimavenlige madvaner.

Klimadatabasen er udgivet af Danmarks grønne tænketank CONCITO i samarbejde med 2.-0 LCA consultants. Version 1 blev produceret med støtte fra Salling Fondene og version 1.1 er finansieret med prispengene fra Nordisk Råds miljøpris 2021. 

Oplysningerne i Den Store Klimadatabase er dynamiske og alene beregnet til almen orientering og oplysning. Den store klimadatabase det hidtil mest detaljerede, præcise og retvisende datagrundlag for klimaaftrykket af fødevarer på det danske marked og anvendelser såsom:

  • Klimaberegning af opskrifter, madplaner mv.
  • Klimaberegning af fødevareindkøb i virksomheder og husholdninger
  • Rangordning af fødevaretyper med henblik på forenklet klimamærkning
  • Generel oplysning og uddannelse om fødevarers klimaaftryk.

Mens anvendelsesmulighederne er mange, vil Den store klimadatabase ikke i sig selv være et brugbart grundlag for:

  • Klimamærkning, markedsføring eller beskatning af specifikke fødevarer: De gennemsnitlige klimaaftryk i klimadatabasen afspejler ikke den store variation, der kan være inden for hver varetype, og resultaterne vil derfor ikke være et retvisende eller tilstrækkeligt grundlag mærkning, anprisning eller beskatning af specifikke varer.
  • Bæredygtighedsvurdering: Klimadatabasens beregninger tager ikke højde for andre miljømæssige, sociale eller økonomiske bæredygtighedsparametre.
  • Kostvejledning: Kostvalg alene med fokus på minimering af fødevarernes klimaaftryk vil ikke nødvendigvis sikre en sund og næringsrig kost.

Læs flere nyheder og udgivelser om Den Store Klimadatabase på CONCITOs temaside om projektet.

Ved brug af databasens resultater bør der refereres til: 
”CONCITO (2024): Den Store Klimadatabase, version 1.1”